Odvetrávanie ABS brzdového systému

ABS (protiblokovací systém) je jednou z najdôležitejších inovácií v automobilovom priemysle v posledných desaťročiach. Zatiaľ čo tento systém zvyšuje bezpečnosť jazdy na ceste, jeho údržba a servis vyžadujú špecifické znalosti. Odvetrávanie ABS brzdového systému je obzvlášť dôležité, pretože vzduch v systéme ovplyvňuje účinnosť brzdenia a fungovanie protiblokovacieho systému. Pozrime sa na postup a poradie vykonávania tohto procesu.

 1. Význam odvetrávania ABS brzdového systému: Vzduch v brzdovom systéme je problém, pretože na rozdiel od brzdovej kvapaliny je vzduch stlačiteľný. To znamená, že ak je vzduch v systéme, stláčanie brzdového pedálu nebude efektívne, brzdenie nebude rovnomerné a brzdový pedál sa môže cítiť „mäkký“.
 2. Poradie odvetrávania ABS brzdového systému:

  a) Príprava:

  • Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny a uistite sa, že nádržka je plná.
  • Použite kvalitnú brzdovú kvapalinu, ktorá zodpovedá špecifikácii výrobcu auta.
  • Bezpečne zdvihnite auto pomocou zdviháku.

  b) Odvetrávanie tradičných brzdových strmeňov:

  • Pred začiatkom práce na ABS module odvetrávajte tradičný brzdový systém.
  • Začnite s kolieskom najvzdialenejším od nádržky brzdovej kvapaliny (zvyčajne zadné ľavé koleso), a potom pokračujte v tomto poradí: zadné pravé, predné ľavé a nakoniec predné pravé.
  • S pomocou kolegu stlačte brzdový pedál, zatiaľ čo otvárate odvzdušňovací ventil a nechajte uniknúť vzduchovú brzdovú kvapalinu.

  c) Odvetrávanie modulu ABS:

  • Keďže modul ABS vyžaduje špeciálne nástroje a techniky, mnohí sa obracajú na odborné dielne pre vykonanie tejto úlohy. Ak však máte správne nástroje, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  • Pripojte nástroj na odvetrávanie ABS k diagnostickému konektoru OBD (On-Board Diagnostics).
  • Postupujte podľa pokynov na nástroji na aktiváciu modulu ABS.
  • Nástroj aktivuje ventily a vypustí vzduch z modulu ABS. Počas tohto procesu neustále doplňujte brzdovú kvapalinu, aby hladina nikdy neklesla pod minimum.
  • Keď nástroj oznámi, ukončite odvetrávanie.
 3. Dokončovacie práce:
  • Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny a podľa potreby ju doplňte.
  • Vyskúšajte brzdový systém ešte pred spustením auta, aby ste sa uistili, že pedál je pevný a nevyskytujú sa žiadne nezvyčajné zvuky alebo vibrácie.
  • Spustite auto a vykonajte krátke testovacie jazdy na bezpečnom mieste.

Odvetrávanie ABS brzdového systému sa môže zdať zložité, ale s vhodnými nástrojmi a znalosťami je to dosiahnuteľná úloha aj pre domácich mechanikov. Ak sa však necítite pri tomto postupe istý, vždy sa obráťte na odborníka. Brzdový systém auta je nevyhnutný a nesmie sa brať žiadne riziko, pokiaľ ide o jeho bezpečnosť.

Avatar

By Blogger